Do wygrania cenne nagrody w konkursie dla szkół i placówek edukacyjnych

Materiał informacyjny Instytutu Badań Edukacyjnych
Udostępnij:
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki składającej się z opisu i znaku graficznego. W konkursie mogą wziąć udział dzieci lub młodzież w wieku szkolnym, reprezentujące swoją szkołę lub placówkę edukacyjną.

Jak wziąć udział?

Wystarczy w odpowiedni sposób pisać nową kwalifikację dla dzieci lub młodzieży i stworzyć odznakę, czyli zaprojektować znak graficzny (logo) który będzie ilustrować tę kwalifikację. Forma graficzna projektu odznaki jest dowolna, to może być np. obraz, rysunek, plakat, fotografia, grafika cyfrowa lub grafika 3D.

Proponowana kwalifikacja powinna być opisana w formie czynności, które musi wykonać osoba zainteresowana potwierdzeniem umiejętności i uzyskaniem odznaki (np. prowadzi mediacje rówieśnicze; koordynuje prace zespołu redakcyjnego strony internetowej; uczestniczy w organizacji wydarzeń lokalnych). Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, więc czynności te powinny być możliwe do wykonania przez osoby w młodym wieku. Z kolei opisane umiejętności i czynności, składające się na kwalifikację, powinny być weryfikowalne i łatwe do sprawdzenia.

Konkurs rozpoczął się 15 września br. i potrwa do 15 listopada br.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie:
https://kwalifikacje.edu.pl/szkoly-i-placowki-edukacyjne-na-start-ruszyl-konkurs-ibe-dla-dzieci-i-mlodziezy/

Co można wygrać?

Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 2 tys. złotych oraz udział w warsztatach design thinking!

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 16 najlepszych propozycji – 8 w kategorii dziecięcej (uczniowie szkół podstawowych) i 8 w kategorii młodzieżowej (uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Każda ze zwycięskich prac zostanie nagrodzona kartą podarunkową o wartości 2 tys. zł.

Ponadto autorzy i opiekunowie zwycięskich prac zostaną zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach design thinking pod okiem doświadczonych ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych. Celem warsztatów będzie wspólne finalne opracowanie opisu odznaki zgodnie ze standardem aplikacji Odznaka+. Z kolei opiekunowie autorów zwycięskich prac będą mogli wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu online przygotowującym do obsługi aplikacji Odznaka+.

Co to jest Odznaka+?

Odznaka+ to aplikacja umożliwiająca wydawanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń zgodnie ze standardem Open Badges. To rozwiązanie umożliwia cyfrowe potwierdzanie zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności lub kompetencji. Odznaka+ będzie dostępna poprzez powstającą stronę internetową oraz w aplikacji mobilnej. Od uczestników konkursu nie jest wymagana znajomość systemu Odznaka+.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4”

Materiał oryginalny: Do wygrania cenne nagrody w konkursie dla szkół i placówek edukacyjnych - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie