Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

Grudziądz, szosa Toruńska 7

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy