MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Oświadczenia majątkowe radnych i wójtów. Co trzeba w nich ujawnić? Brak oświadczenia rodzi konsekwencje

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. pixabay.com/Iffany
W wyborach samorządowych 2024 wybraliśmy - lub jeszcze będziemy wybierać w II turze - między innymi wójtów i radnych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym określa ich zadania i szereg wymogów. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia majątkowego. Co trzeba w nim wpisać i co grozi za nieprawdziwe dane lub brak oświadczenia? Co dzieje się ze składanymi oświadczeniami? Mówi o tym ustawa.

Spis treści

Oświadczenie majątkowe wójta i radnego. Co trzeba wpisać?

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik czy kierownicy mają obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, czyli oświadczenia majątkowego. Jak wyjaśnia ustawa o samorządzie gminnym w artykule 24h., dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Wójt czy radny gminy w oświadczeniu majątkowym musi podać między innymi, jakie ma oszczędności, nieruchomości (np. mieszkania, domy, działki), roczne zarobki, samochody i inne ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł. W oświadczeniu wpisuje także kredyty i pożyczki.

Co trzeba podać w oświadczeniu majątkowym? Ustawa wymienia informacje o:

 • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
 • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
 • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych (np. samochody, ciągniki, maszyny)
 • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Przykładowo radna, która składa oświadczenie majątkowe, musi określić w nim, do kogo należą poszczególne składniki majątku, dochody i zobowiązania - te należące tylko do niej i co jest majątkiem wspólnym z małżonkiem.

Kiedy radny i wójt muszą złożyć oświadczenie majątkowe?

Radnych na kolejne 5 lat wybraliśmy 7 kwietnia, los kandydatów na wójta części gmin rozstrzygnie się w II turze 21 kwietnia 2024. Po tym, jak podczas pierwszej sesji rady gminy złożą ślubowanie, mają 30 dni na złożenie oświadczenia majątkowego.

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy;
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie;
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

Z ustawy wynika, że do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru.

„Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji”.

Oświadczenia składają także

 • zastępca wójta,
 • sekretarz gminy,
 • skarbnik gminy,
 • kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
 • osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
 • oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta

składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.

Co dzieje się z oświadczeniami majątkowymi?

Osoby, które otrzymały oświadczenia, analizują je, robi to też urzędu skarbowego. Trzeba mieć świadomość, że jeden z dwóch egzemplarzy jest przekazywany urzędowi skarbowemu. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

„Podmiot dokonujący analizy (...) jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)”.

Majątkiem może zainteresować się nawet CBA. To dlatego, że w przypadku podejrzenia, że np. wójt podał w nieprawdę w oświadczeniu lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego.

Czy oświadczenia majątkowe są jawne? Ustawa określa:

 • Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
 • Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
 • Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej

Co grozi radnemu i wójtowi, jeśli nie złożą oświadczeń majątkowych?

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu przez radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie mandatu. W przypadku m.in. zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika brak złożenia oświadczenia powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.

Natomiast jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

„Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia”.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Wzór oświadczenia majątkowego jest do pobrania na stronach gmin, zamieszczamy również w galerii.

Oświadczenia majątkowe radnych i wójtów. Co trzeba w nich ujawnić? Brak oświadczenia rodzi konsekwencje

Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal Strefa Agro codziennie. Obserwuj Strefę Agro

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Oświadczenia majątkowe radnych i wójtów. Co trzeba w nich ujawnić? Brak oświadczenia rodzi konsekwencje - Strefa Agro

Wróć na grudziadz.naszemiasto.pl Nasze Miasto